Planificación, xestión, administración e supervisión de servizos gandeiros, veterinarios e de seguridade e sanidade animal. Implantación e restauración de pastizais.

Imaxe destacada: