Actuacións, obras, traballos e prestación de servizos forestais, especialmente as relacionadas coa prevención e loita contra incendios forestais e a sanidade vexetal. Elaboración de estudos, plans, proxectos e calquera tipo de consultoría e asistencia técnica e formativa en materia forestal.

Imaxe destacada: