Actuacións de carácter urxente, participando en tarefas de emerxencia de toda clase. Intervencións ante castástrofes medioambientais ou necesidades de carácter agrario, pecuario, forestal ou marítimo.

Imaxe destacada: